Đang Thực Hiện

Mod_Redirect Needed

I need a quick redirect for a website I am working on, you must be proffesional and know what your doing.

Kĩ năng: Linux, SEO, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: raduc, redirect system, website admin needed, quick admin, mod_redirect, linux system admin needed, redirect linux, linux redirect, proffesional website

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Charlotte, United States

ID dự án: #34618

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

raduc

Hi, glad to work with you again. Regards, Radu

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
4.1
rajesht

Hi, I would like to help you. Please provide redirect url and FTP details. Thank you, Rajesh

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.9