Đang Thực Hiện

mysql backups restore

11 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

linuxfreak1985

Hi there, i am ready to complete this project. lets complete it

$10 USD / giờ
(372 Nhận xét)
7.6
stels88

I can do this!

$8 USD / giờ
(215 Nhận xét)
6.7
gravicap

Hello. I'm ready to work

$8 USD / giờ
(42 Nhận xét)
5.0
jenzeerbasheer

Hello i can do this for you.

$6 USD / giờ
(19 Nhận xét)
4.7
anebi

Hello, I'm experienced linux administration and I can do this task for you.

$8 USD / giờ
(18 Nhận xét)
4.6
liuxinran

Hi, please check the PM.

$8 USD / giờ
(16 Nhận xét)
4.1
kommandant

i can help

$2 USD / giờ
(10 Nhận xét)
3.8
nharasym

I can do this :3

$3 USD / giờ
(3 Nhận xét)
2.4
sdujancourt

I can do what you're asking. Please see PMs.

$15 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.9
Vk48J1UwS

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
husmen73

Im expert on MySQL Management. I restored sql datas from files before.

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0