Đang Thực Hiện

private for minos

as agreed with minos

Asterisk PBX×VoIP×Linux×System Admin×

Asterisk PBX×VoIP×Linux×System Admin×Asterisk PBX×VoIP×Linux×System Admin×

Kỹ năng: Asterisk PBX, Linux, Quản trị hệ thống, VoIP

Xem thêm: zenoradio, minos, linux system admin needed, linux system admin philippines, asterisk admin, linux system admin kiev, cebu linux system admin, linux system admin ahmedabad, linux asterisk admin

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1708022

Đã trao cho:

minos

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

$500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

spinytel

Though we are expert in client side solution we can work on server side also.

$500 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0