Đang Thực Hiện

Setup Zoneminder

Setup and configure a zoneminder box

*Ubuntu 10.10 64bit server installed

*Install/configure Zoneminder 1.24

*Setup Techwell 6805 chipset DVR card

*Setup email notifications

*Show us how to use the system 30min demo

Kĩ năng: Linux, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: zoneminder techwell ubuntu, zoneminder techwell, 6805 zoneminder, techwell ubuntu, zoneminder ubuntu, techwell, zoneminder email setup, techwell 6805 zoneminder, zoneminder setup, techwell 6805 dvr card zoneminder, ubuntu zoneminder, techwell ubuntu zoneminder, setup box, ubuntu install zoneminder, card admin, configure linux email server, install server linux ubuntu, ubuntu server email server, setup email server ubuntu, configure email server linux, dvr email, linux server zoneminder, configure ubuntu, install ubuntu, install email server ubuntu

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lebanon, United States

ID dự án: #1058265

Được trao cho:

alephiej

Hi. I've set up Zoneminder before. I can set it up on your server with your DVR card, and provide instructions on how to use the system.

$150 USD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
5.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $109 cho công việc này

linuxfreak1985

Please check your PM Box for further details

$80 USD trong 1 ngày
(144 Nhận xét)
6.7
phankhanh

Please check your PMB.

$100 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
freelanceu

I can do this for you

$120 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
frommers13

Hi I am an Ubuntu technician just try me out!

$95 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0