Đã Đóng

Xmail server + Coaching

I need help To install Xmail server on my window Machine.

Finally It should be able to send emails.

I will require:

SMTP Name

465 SSL TICKED

Username Password.

Kỹ năng: Linux, MySQL, Quản trị hệ thống, Windows Server

Xem thêm: window admin, smtp ssl, server ssl, server smtp, linux smtp, ssl 2012 server, install ssl linux server, ssl smtp, need smtp server, ssl server, linux smtp server, install smtp server, install smtp linux, smtp server linux, send emails server, emails linux, install smtp, linux install server, zimbra server hosting name, exchange server change name, linux install smtp, install smtp server linux, server 2003 setup smtp, server network name vbnet, xmail

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Noida, India

Mã Dự Án: #1619227

7 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

hamidnk

check my reviews and message to evaluate me

$80 USD trong 0 ngày
(57 Đánh Giá)
5.2
ekoandriprasetyo

Yes, Absolutely I can help you to deploy your XMail Server.

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
4.0
sumodirjo

Hi, Let me help you setup the Xmail server

$250 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.1
PhantomBlack

Hi, Experienced of tuning mail servers.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajeshtec

Experienced of tuning and managing mail servers.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
arosalejos

I'll be glad to offer my services with regards to EMAIL system. I have an extensive experience on a variety of mail messaging system. I can be contacted by Skype and email

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
NV1CQq3e6

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0