Đã Đóng

craigslist Posting

Im looking for people who can post ads on craigslist.

The project pays $5-$10. Please contact me for details.

Thank you

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị, Quản trị hệ thống

Xem thêm: looking for marketing admin people, posting admin, craigslist posting project details, project posting system, contact details meat market project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1684131

6 freelancer đang chào giá trung bình $258 cho công việc này

hamidnk

check my reviews and message to evaluate me

$250 USD trong 0 ngày
(27 Đánh Giá)
4.5
VirtualHand

Hi, We hold Great Expertise posting Live ads at Craigslist. Please check PMB for details. Thanks.

$300 USD trong 30 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7
arifsbd

Please check PMB..

$250 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
KBinfo

Please have a look at ***PMB***for the best offer Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
1.0
famewu007

We are ready to do this work.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0
elenalevkova

I can make live ads on Craigslist

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0