Đã hoàn thành

116565 DNS / MYSQL Server Config

We are looking for an experienced Mysql / DNS admin to configure 1 secondary slave DNS and 1 MySQL server into existing network. Very simple setup that will only take experienced admin 1 to 2 hours. Please only apply if you have had experience configuring Mysql, BIND and command line. We need this work completed in the next 24 hours.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: dns, bind, setup mysql server, mysql server configure, simple dns, simple dns server, configure mysql, dns bind, mysql config, configure network, dns bind server, bind server, setup dns server, configuring server, mysql dns, dns configure, Bind DNS, server network, server config, simple mysql admin, DNS setup, server dns, mysql next, setup mysql, setup dns

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1862732

Được trao cho:

linuxsupport

Hi, please see PMB.

$50 USD trong 0 ngày
(42 Đánh Giá)
5.6