Đã hoàn thành

160280 Multiple tasks

The folowing jobs need to be done...

[url removed, login to view] php4,mysql,apache2

[url removed, login to view] virtual domain(3 domain)

[url removed, login to view] domains ftp & database.

[url removed, login to view] u/p will stored in mysql .No system user will

use for security reason.

[url removed, login to view] postfix,dovecot with mysql support.

[url removed, login to view] webmail(that suits joomla) .

[url removed, login to view] the webmail with joomla.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: virtual admin jobs, jobs in security, multiple database, tasks done, virtual domain joomla, Admin jobs, system security mysql, setup webmail joomla, joomla mysql security, postfix multiple multiple domain, intregrate, setup database joomla, postfix multiple mysql, multiple user system, webmail mysql, apache2, tasks done joomla, joomla multiple domain, multiple domains joomla, dovecot mysql, multiple domains, security mysql joomla, postfix joomla, webmail system admin, joomla postfix

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Epe, Netherlands

ID dự án: #1906469

Được trao cho:

itrobot

Thanks.

$60 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0