Đã hoàn thành

1985 Updating to mySQL5 on 3servers

I need someone to upgrade mySQL version to [url removed, login to view] on my 2 dedicated and 1 virtual server. Details of each server: 1st: Fedora Core release 3 (Heidelberg) rpm -q mysql: mysql-3.23.58-13 2nd: Fedora Core release 4 (Stentz) 3rd (this is only a virtual server with Plesk): Fedora Core release 2 (Tettnang) rpm -q mysql: mysql-3.23.58-9 The project is urgent. Needs to be completed in the next 2 hours. Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: system.core, system core, fedora, upgrade mysql rpm, server fedora, updating mysql, plesk upgrade upgrade mysql, urgent need dedicated server, fedora virtual, upgrade mysql plesk system, fedora fedora core, fedora core server, mysql plesk upgrade, upgrade plesk mysql, plesk system admin, updating admin, fedora mysql, updating plesk plesk, mysql plesk, mysql upgrade plesk, fedora fedora, plesk fedora, fedora server admin, plesk upgrade, version plesk

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét )

ID dự án: #1752854

Được trao cho:

FandaR

Can be done. I need root ssh access to servers. Thank You

$100 USD trong 0 ngày
(354 Đánh Giá)
6.9