Đã hoàn thành

166505 Edit Articles

Project is to edit 600 articles.

see attachment how is article look before and after editing.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị, SEO, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: how to edit project, edit article, articles edit, edit admin, 600 articles, seo edit, edit articles seo

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) kfar saba, Israel

ID dự án: #1912698

Được trao cho:

saintsinnersl

Hello, Please let me do them for you. :)

$28 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0