Đang Thực Hiện

146454 fixing database bug

Fixing database bug, incorect traffic counting for users and reset bug. Also need future support for this database

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, SQL, Quản trị hệ thống

Xem thêm: fixing, fixing bug, sql traffic, traffic counting, admin reset, Database support

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico,

Mã Dự Án: #1892631

Đã trao cho:

mangochi

I am ready to start

$570 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0