Đang Thực Hiện

130479 Apache security issue

I require a skilled Apache/Security person to advise and implement a solution for a persistant security issue involving XSS.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: web security, issue, security admin, system security

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Black Rock, Australia

ID dự án: #1876647