Đang Thực Hiện

162862 Check bug and security Server

i need security dedicated server ! anti local host , anti ddos ! I will change win provider and send name server and pass root !

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: web security, security check, name security, ddos, check security, server ddos, security security, change security, ddos security check, server check, check send, root server, local security, host server, security admin, security server, anti pass, anti ddos, ddos dedicated server, anti ddos dedicated server, anti ddos server, dedicated server anti ddos, win server, send security, root dedicated server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Woking, United Kingdom

ID dự án: #1909053

Được trao cho:

kukingv4all

Let'start ! contact me and send server nem password to me !

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0