Đang Thực Hiện

132403 take down a negative blog

Need someone that knows how to take down a slanderous blog/article. Or at least disturb it somehow so its not viewable anymore. Its only one page. Thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Xây dựng liên kết, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: blog article &, admin blog, blog admin, web security article, security blog, security article, article security, negative page, disturb, blog system, hcy152001

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1878574