Đã hoàn thành

Create sub-domain on Google cloud (Ubuntu) server.

Hi there,

You need to create a sub-domain ( main domain and website already running) on Google Cloud Server running. The compute engine is installed with the Ubuntu Server.

My budget is 5 to 10 $

Kĩ năng: Google App Engine, Google Cloud Storage, Quản trị mạng, Quản trị hệ thống, Ubuntu

Xem nhiều hơn: google cloud internal dns, google cloud nameservers, google compute engine domain name, google cloud dns setup, google cloud dns redirect, google cloud dns pricing, google cloud dns api, google cloud dns subdomain, google cloud server, php server code google cloud messaging, java create sub domain hostgator, code create sub domain, php curl create sub domain, create sub domain php, ubuntu server raid partitioning storage domain

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Bengaluru, India

ID dự án: #16735885

Được trao cho:

$10 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

Netfreehost

I can do it. Need SSH or Google cloud console access to do it. Message me, let's discuss the project.

$10 USD trong 1 ngày
(217 Nhận xét)
5.7
$10 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
0.8
jatinluthra14

Hello Sir, I'm an Experienced SysAdmin with a high star profile as freelancer on [login to view URL] I can easily do this job real quick and cheap. Thanks.

$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0