Đã hoàn thành

Müller-Lyer illusion

Được trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $138 cho công việc này

SohaibRehman17

Hi sir, Sir i have 7 years experience with your project skills i can provide you quality work on time Can you please come to the chat box so we can easily discuss about project details Thank you

$120 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.4