Đã Đóng

Plesk server Migration

hi,

we are looking for who can Migrate Linux mail server from one server to new server with DNS and mail server and Hosting which is running with plesk ....

Kỹ năng: Quản trị hệ thống

Xem thêm: system server, server, server plesk is, server migration, server linux admin, server hosting, Plesk, mail server linux, hosting server, hosting migration, c++ server, plesk mail dns, migration linux, admin server, migration plesk plesk, mail linux server, mail hosting, linux dns, admin linux server, bcreddy, mail admin, dns server, migrate server linux, plesk migration linux, plesk plesk migration linux plesk

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) ap, India

Mã Dự Án: #55434

3 freelancer đang chào giá trung bình $72 cho công việc này

kashif999

Hi, I can do that for you. Just check your PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3
elfuerte

Check PMB for more information.

$100 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
4.1
arupnarayan

Hi, I can do the work for your without any [url removed, login to view] have a look to PMB. Regards, Arup

$77 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0