Đã hoàn thành

Private for brND

This is a private project for brND

As per our conversation - can you please complete the task - $40 agreed

Kĩ năng: Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: as per conversation, private admin, craigcharlie34, private task, private project gisguru, getafreelancer private project, private project element01, private project script, private project logo, post private project getafreelancercom, post private project free lancercom, private project hmc8787, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

ID dự án: #1722174

Được trao cho:

brND

As we discussed

$40 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6