Đã Đóng

nhập liệu hệ thống

2 freelancer chào giá trung bình$120 cho công việc này

hoangduyen239

Entering candidate information is my daily tasks, so I have known the necessary skills/issues of this job and the importance of data. That's why I will input them carefully with my proficient typing skills, attention t Thêm

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Stevenit

Xin cho hỏi, nơi làm việc online hay offline, và nếu offline xin cho biết địa chỉ. Cũng như cho mình biết chi tiết công việc nếu có. Thank you!

$90 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0