Đang Thực Hiện

Project for CainFreelancer

Private project for CainFreelancer.

Proceed as discussed.

Other providers, no need to bid. This is for CainFreelancer only.

Kĩ năng: Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: project, project pending, need project providers, system project, admin project, private admin, bid bid project, system admin project bid, system admin bid, project system admin, project bid system, proceed, discussed project, bid private project, project private, project providers, PROJECT SYSTEM, project bid, discussed, bid project

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Seri Kembangan, Selangor, Malaysia

ID dự án: #47550

Được trao cho:

cainfreelancer

As agreed.

$110 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

vbgata

Hi, This is Arun, System Admin of VirtualBoost, Myself is Cisco Certified Network Associate and Micro Soft Windows 2003 certified professional and I have 7 years of experience in Windows and Linux server administratio Thêm

$200 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.2