Đã hoàn thành

Services + AD Issue

Được trao cho:

mrigotech01

Hiring Manager, This is Kannan from India, having bachelor’s degree in Computer Science and Diploma in Electronics and Communication Engineering and worked in IT industries for more than a decade. Highly proficient w Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

$66 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0