Đang Thực Hiện

System - Production module

1. user login / logout

2. Top menu

3. Process Manager

4. Item manager

5, Product Manager

Kỹ năng: AJAX

Xem thêm: system production, production system, production module, process manager, module manager, top menu module, virtuemart product menu module, login logout system, login module, user login system, virtuemart product menu, user manager module, affiliate manager product launch

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Villa Bosch, Argentina

Mã Dự Án: #4552424

Đã trao cho:

phpXpertbd

Hired by the Employer

$700 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
5.1