Đang Thực Hiện

Talking App

Talking app project

Kỹ năng: Lập trình C++, Cocoa, iPad, iPhone, Objective C

Xem thêm: talking app, app project, unity talking app project, talking app project, app talking, iphone app project managers, iphone project organizer app

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Harrisburg, United States

Mã Dự Án: #1703038

Đã trao cho:

PrasadLodha

Hired by the Employer

$2780 USD trong 48 ngày
(13 Đánh Giá)
5.8