Find Jobs
Hire Freelancers

team city and octopus

₹12500-37500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

₹12500-37500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a freelancer with advanced experience in using TeamCity and Octopus Deploy for continuous integration and deployment. Skills and Experience: - Advanced level of experience with TeamCity and Octopus Deploy - Strong understanding of continuous integration and deployment processes - Ability to customize and configure TeamCity and Octopus Deploy according to specific requirements Project Requirements: - The purpose of using TeamCity and Octopus Deploy is to achieve continuous integration and deployment. - The client requires specific configurations and customizations in these tools. - The ideal freelancer will be able to fulfill these specific requirements and provide expert advice if needed.
Mã dự án: 37500371

Về dự án

6 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
6 freelancer chào giá trung bình ₹27.083 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hello there! My name is Dennis and I'm excited to tell you about my skills and experience with TeamCity and Octopus Deploy. I have extensive experience using these tools for continuous integration and deployment. Specifically, I have advanced level of experience with TeamCity and Octopus Deploy, as well as strong understanding of continuous integration and deployment processes. I would be the perfect fit for this project because of my ability to customize and configure TeamCity and Octopus Deploy according to specific requirements. Additionally, I am available to provide guidance if needed on how to achieve continuous integration and deployment using these tools. My profile shows that I have extensive experience in programming (web development-Python, Java, C), cloud computing (AWS, Azure), engineering mathematics (econometrics), ethical hacking (data recovery/account recovery-FBInstagramWhatsapp), virtual assistant (administrative tasks-email managementcalendar managementdata entrytravel arrangementdocument preparationonline research) communication (live chat supportsocial media managementcustomer supportresponding to customer inquiriescontent managementblog and website managementposting contentupdating pluginsmanaging commentscontent creation). If you would like please feel free to reach out for more information or hire me id love to hear from you
₹25.000 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hi there! My name is RAJEEV and I'm an experienced Android developer with 5+ years of experience in Bitcoin, Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, Ionic , React native , Angular JS, and more. I understand your project requirements of continuous integration and deployment and can help you achieve this with TeamCity and Octopus Deploy. I have extensive knowledge in using TeamCity and Octopus Deploy which makes me the right person for this job. Specifically, I have advanced level of experience in using TeamCity and Octopus Deploy which makes me the right person for this job. My skills include advanced level of experience with TeamCity and Octopus Deploy as well as strong understanding of continuous integration and deployment processes. Additionally, I'm able to customize and configure these tools according to specific requirements so that you get exactly what you are looking for in terms of continuous integration and deployment processes. If you're looking for someone with extensive experience in using TeamCity and Octopus Deploy then please feel free to reach out to me so we can discuss further how we can make this project successful together!
₹25.000 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Khurda, India
0,0
0
Thành viên từ thg 12 2, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.