Đã hoàn thành

Break Fix - WO-014692014

- Case ID - 5069900745

- WO Description - Ce need to replace the battery as per fess code shared

- Product Description - 9GD56PA-CND0033B2C-HP Laptop - 15-di2001tx

- Asset Serial - CND0033B2C

- Customer Name - Sandeep N

- Customer Address - Circle, Anjanapura BDA Layout, JP Nagar 9th phase, 560108

- Part Description - ASSY-BATT 3C 41W 3.6A LI HT03041XL-PR+PL

- Part Number - L11119-855

- SO Number - 0644080630

- Request Deadline - 07/30/2021

Kĩ năng: Hỗ trợ kĩ thuật, Local Job

Địa điểm: Bengaluru, India

Xem nhiều hơn: fix case sensitive, managed services break fix, difference break fix managed services, break fix services, Break fix, break fix vs enhancement, ce-34788-0 ps4 error code 2019, apple mach o linker id error linker command failed with exit code 1, difference between break/fix and enhancement, break/fix definition, break/fix vs maintenance, break/fix vs managed services, break/fix examples, emergency break/fix, break-fix change, break fix synonym, break fix document, break/fix meaning, itil break fix process

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Sydney, United States

ID dự án: #30987751

Được trao cho:

jagadishkumar261

- Case ID - 5069900745 - WO Description - Ce need to replace the battery as per fess code shared - Product Description - 9GD56PA-CND0033B2C-HP Laptop - 15-di2001tx - Asset Serial - CND0033B2C - Customer Name - Sandeep Thêm

₹601 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0