Đã Đóng

CCTV, Gate Barrier

cleaning the gate barrier and CCTV at commercial and residential area.

Kỹ năng: Hỗ trợ kĩ thuật

Xem thêm: barrier gate model, residential area, commercial residential cleaning templates, rfid based barrier gate, residential area plots

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Arab Emirates

Mã Dự Án: #14817022

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0