Đã Đóng

I need a freelancer

Just moved to Pittsburgh. Looking help to set up home office

Kĩ năng: Hỗ trợ kĩ thuật, Local Job

Địa điểm: Pittsburgh, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Pittsburgh, United States

ID dự án: #34037830

2 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0
ashleygrayson966

Hello, I am right outside of the city of pgh, and would be more than happy to help set up a home office!

$50 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0