Đã Trao

OScommerce 2.2 php4 - php5

Very old OScommerce 2.2 , back end crashed, because of glob var on, needs to be brought to php5 and checked for proper operation.

Kỹ năng: Hỗ trợ kĩ thuật

Xem thêm: back end support, oscommerce php4, oscommerce technical support, oscommerce end, php5, php4, back end oscommerce, oscommerce php4 php, oscommerce php4 php5, php4 oscommerce, oscommerce php code, oscommerce php5, php5 oscommerce, oscommerce php, edit oscommerce php template, dreamweaver oscommerce php, rip oscommerce php site, oscommerce php mysql install, oscommerce support, php4 php5

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vienna, Austria

Mã Dự Án: #1658567

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

itconsultindia

oscommerece/php team

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0