Đã Đóng

The Entrepreneurship Network

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1000 cho công việc này

barani5580

I have got enough experience in MS Teams, Lync 2013, SFB 2015 Servers, SBC, SBA, EnterpriseVoice deployment, Design documents, Avaya toSFB Migrations, SFB to Teams Migrations. Around 6+ years of experience in Lync/Skyp Thêm

₹1000 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0