Đang Thực Hiện

project for sarahislam--2

as discussed and agreed.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Research Writing, Viết kĩ thuật

Xem thêm: rajat07me, project rcrew discussed, discussed project, agreed upon bid project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 309 nhận xét ) Sylhet, Bangladesh

Mã Dự Án: #1012291

Đã trao cho:

conceptcreation

Willing to work on this

$48 USD trong 1 ngày
(80 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

harrisandreson1

dear sir i am here to offer my services

$30 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
PROTIKTEE

sir,i am here to offer my services and would hope a positive response from your side.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0