Đã Đóng

Thematic text preparation

Hi! The goal is to produce thematic texts in a .pdf format (5-8 pages).

The amount is 38 texts.

Approximate price is $1/text.

Please contact me, I'll give you some specific keywords.

Kỹ năng: Article Writing, Viết kĩ thuật

Xem thêm: technical writing pdf, technical text articles, preparation, flash php contact please, pdf preparation, thematic , articles technical text, copy text format pdf, capture text create contact, text autoresponder contact details, technical texts, contact text, keywords text, technical text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Perm, Russian Federation

Mã Dự Án: #1662507

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

arteskumar

Hi, i can do this work. Regards AK

$80 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6
mathyrsn

We have experts here...check the PMB for details...

$40 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0