Đã hoàn thành

writer075 Only Private Job 03

Được trao cho:

writer075

Thanks for the project. Ready to go.

$150 USD trong 30 ngày
(241 Đánh Giá)
7.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

AGETRANSLATOR

dear sir, i hereby bid for your project.

$180 USD trong 22 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
sidmstry10

I am good in playing with words n have a ast typing speed. Previously worked as a content writer.

$90 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0