Đã Hủy

Macedonian Writer for Seminarski

3 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

PetkovskiB

===PM===

$30 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.0
hsino

hello, I have extensive experience writing and editing, and an MA in Translation I start now thank you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jmeloska

Highly professional and experienced translator. Experienced in writing papers on any given subject.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0