Đã Đóng

Need native eHow writer ASAP

I need a native or experienced eHow writer doe writing 15 eHow [url removed, login to view] payment is $2 per 500 words.

If your writing returns, you need to edit it [url removed, login to view] your writing will be accepted, you will be paid.

Kĩ năng: Article Writing, Ghostwriting, Viết kĩ thuật

Xem nhiều hơn: need writer to writing technical, ehow writing, ehow, need a writer asap, articles need edit, need native, ehow writer need, native technical writer, ehow writer, need writer asap, words need business communication, ehow articles, experienced native, writer asap, native english speaker edit, doe, need writing correct aac object type, 500 ehow articles, need content writer asap, technical writer english native speaker, technical writer non native, need native english speaker edit, need english native content writer, need english native writer, paid asap

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1029189

6 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

AlexanderPope

Hi, I can do it for you.

$30 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
marijoeyu

hi please check inbox :)

$150 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
jqsn

ready to write. PM, Please...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rbdonaldson

Experienced and ready to begin.

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luvs2fish

Hello, Please see message board for details. Thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cothim

Hello, Having read your project details. I can do the job excellently. Please check my PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
3.2