Đã Đóng

Need native eHow writer ASAP

I need a native or experienced eHow writer doe writing 15 eHow [url removed, login to view] payment is $2 per 500 words.

If your writing returns, you need to edit it [url removed, login to view] your writing will be accepted, you will be paid.

Kỹ năng: Article Writing, Ghostwriting, Viết kĩ thuật

Xem thêm: need writer to writing technical, ehow writing, ehow, need a writer asap, articles need edit, need native, ehow writer need, native technical writer, ehow writer, need writer asap, words need business communication, ehow articles, experienced native, writer asap, native english speaker edit, doe, need writing correct aac object type, 500 ehow articles, need content writer asap, technical writer english native speaker, technical writer non native, need native english speaker edit, need english native content writer, need english native writer, paid asap

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1029189

6 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

AlexanderPope

Hi, I can do it for you.

$30 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
marijoeyu

hi please check inbox :)

$150 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
jqsn

ready to write. PM, Please...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rbdonaldson

Experienced and ready to begin.

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
luvs2fish

Hello, Please see message board for details. Thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cothim

Hello, Having read your project details. I can do the job excellently. Please check my PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
3.2