Đã hoàn thành

second project for michelle

Được trao cho:

M1chelle2

Hi, Please see my bid. Thanks

$180 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
4.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $71 cho công việc này

Lhuvz

please send me the full info,I am willing to work immediately

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
egyeagle

what is the project type ?

$45 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nashdvc

Dear Worcademic, Need more information in order to bid in a more meaning full way. Please advice urgently. Thank you, Z Nash

$42 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
samerguirguis

I need some details.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0