Đóng

30 Page report about taking care of your fish in an aquariam

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $119 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hey I need an individual who can write quality, creative, no plagiarized content to help me out with a 30 page report on aquariums. My budget will be between $30-$50 which seems very fair to me. Format is Times New Roman, single spaced, 1 inch margins. More details will be provided to the winner. Let me know if you can do this.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online