Đang Thực Hiện

Admin and User guide for LogZilla v3.2

Documentation for LogZilla v3.2 User and Admin guides

This is a repost of a previously completed project by jahernandez who wrote the online Wiki guide for our old version.

I am reposting so that jahernandez can bid. No need for others to bid.

Kỹ năng: Viết kĩ thuật, Thử nghiệm trang web, Word

Xem thêm: writing guides, writing guide, wiki online, logzilla user guide, user guide, technical guide, guide, wiki writing, admin writing, user admin, cbdukes, writing user guide, guide script admin, reposting

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Morrisville, United States

Mã Dự Án: #1017688

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

jahernandez

As discussed. Many thanks!

$250 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3