Đã Đóng

Academic Work

2 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

benokyere

I have the experience and academic expertise for this job...

$500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
navtech7

I can do this work. I have experience in translating French patent documents.

$300 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0