Đang Thực Hiện

comstruction repair estimate

i need to write a construction repair estimate

Kỹ năng: Viết kĩ thuật

Xem thêm: estimate, construction estimate, need construction estimate, technical writing construction, write need article, need write, need write current events, need someone write website, need someone write book, need someone write story, need someone write memoirs

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) weston, United States

Mã Dự Án: #1051088

Đã trao cho:

FourLeafClover

Hi, I am a civil engineer. I can do the estimation for you. Check PM.

$32 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

ihtishamahmad

ready to do your job sir.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0