Đã hoàn thành

Conclusion/Critique

Được trao cho:

jpareynolds

Ready to begin, as discussed.

£40 GBP trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.4

3 freelancer đang chào giá trung bình £37 cho công việc này

geologistt

Hi! Pleasure to bid over here. Please refer to PMB for details thanks :)

£40 GBP trong 4 ngày
(84 Nhận xét)
6.9
louiscooper136

ill do it, i am very experienced in technical writing and writing.

£31 GBP trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0