Đã Đóng

Fire Alarm Technician for Changi Water Reclamation Plant

3 freelancer đang chào giá trung bình $1220 cho công việc này

$1159 SGD trong 20 ngày
(149 Nhận xét)
7.5
$1250 SGD trong 20 ngày
(12 Nhận xét)
3.4
$1250 SGD trong 20 ngày
(2 Nhận xét)
3.0