Đã hoàn thành

Need a content writer for a website

Được trao cho:

Antiq

Hello, Please Check PMB

$31 CAD trong 2 ngày
(57 Đánh Giá)
5.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

alibutt2014

Greetings! Ready to start....Thank's

$31 CAD trong 2 ngày
(71 Nhận xét)
6.2
usmanvardag

Greetings! I'd love to work on this project. Please check your PMB for details. Thank you for your consideration!

$40 CAD trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
5.2
prethel

Dear sir, please check my pm for sample and more details.

$30 CAD trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
3.9