Đã Đóng

need expert in networking + scheduling algorithms in operating system

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

utkarshkatiyar19

Hi I'm an expert in networking and scheduling algorithms. I'm sure that I can easily do this project. We can have a about it. Thanks..

$120 USD trong 3 ngày
(263 Nhận xét)
7.0