Đã Đóng

I need a Technical Writer

This project will consist of writing operational procedures, training materials, onboarding documentation, etc

Kĩ năng: Viết kĩ thuật, Soạn thảo nội dung

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Seattle, United States

ID dự án: #30966616

27 freelancer chào giá trung bình $33/giờ cho công việc này

(503 Nhận xét)
8.8
(410 Nhận xét)
7.9
(258 Nhận xét)
7.8
(231 Nhận xét)
7.7
(321 Nhận xét)
7.4
(77 Nhận xét)
7.4
(130 Nhận xét)
6.9
(188 Nhận xét)
7.1
(137 Nhận xét)
6.7
(23 Nhận xét)
6.2
(25 Nhận xét)
5.6
(20 Nhận xét)
5.4
(31 Nhận xét)
5.1
(26 Nhận xét)
5.0
(56 Nhận xét)
5.0
(15 Nhận xét)
4.4
(12 Nhận xét)
4.1
(21 Nhận xét)
4.1
(29 Nhận xét)
4.5
(11 Nhận xét)
3.6