Đã Đóng

I need a technical writer

22 freelancer chào giá trung bình $33/giờ cho công việc này

(1505 Nhận xét)
8.9
(1077 Nhận xét)
8.6
(331 Nhận xét)
7.5
(193 Nhận xét)
7.5
(128 Nhận xét)
6.9
(78 Nhận xét)
6.5
(194 Nhận xét)
6.9
(318 Nhận xét)
7.1
(33 Nhận xét)
5.2
(22 Nhận xét)
4.8
(12 Nhận xét)
4.6
(12 Nhận xét)
4.1
(22 Nhận xét)
4.4
(6 Nhận xét)
4.2
(9 Nhận xét)
3.8
(4 Nhận xét)
3.3
(12 Nhận xét)
3.5
(3 Nhận xét)
3.3
(6 Nhận xét)
3.4
(2 Nhận xét)
2.9