Đã Đóng

Project for Lee K. -- 2

नमस्कार Lee K., मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मैं आपको अपनी परियोजना प्रस्तावित करना चाहूंगा. सविस्तार चर्चा के लिए हम चैट पर बात कर सकते हैं.

Kĩ năng: Viết học thuật, Powerpoint, Resumes, Viết diễn văn, Viết kĩ thuật

Xem nhiều hơn: project lee school in perrine, lee k artist, lee kwang soo, lee kuan yew, lee jong suk, lee k instagram, lee k dj, Project 3 - Casino (2).docx, project for k, Project for zeuschoe -- 2, Project for amrelassalart -- 2, urgent software engineer web developer 5 days east 2.3 k 2.8 k ref ky jobs in singapore, src http cache3 asset cache net gc 503806431 flat design freelance career web development gettyimages jpg v 1&c iwsasset&k 2&d t, project lonestar freelancer 2, http cache3 asset cache net gc 503806431 flat design freelance career web development gettyimages jpg v 1&c iwsasset&k 2&d tjupz

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kuchaman city, India

ID dự án: #16286829

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹16000 cho công việc này

Freelancer9889

नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया

₹16000 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0