Đã hoàn thành

Technical Articles

Được trao cho:

Saima3005

Thanks for the job.

$75 USD trong 3 ngày
(26 Đánh Giá)
5.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

mohds2

Hello, My bid is for 30 articles. See the PM for my bid and sample details. Kind regards.

$90 USD trong 5 ngày
(84 Nhận xét)
6.1