Đã Đóng

Urgent requirement of a classic SRS document for B2B E-commerce web portal

I need a SRS document based on the requirement that I'll share to the right candidate. looking for a professional technical writer who has experience in writing SRS (Software Requirements Specification) document for B2B E-commerce web portals. Only serious candidate with relevant experience should apply.

Kĩ năng: Viết bài kinh tế, Pháp lý, Quản lí dự án, Viết đề xuất/hồ sơ nhận thầu, Viết kĩ thuật

Xem nhiều hơn: business requirement document for e commerce, functional requirements document for e commerce website, b2b e commerce requirements, srs for online shopping website, e commerce requirement specification, find affordable e commerce web designers, e commerce web sites yourself, e commerce web site florida, e commerce web site , e commerce web development, e commerce web developers mumbai, e commerce web developers in chennai, e commerce web developers, e commerce web designer, buy e commerce web design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #15691788

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹27580 cho công việc này

mwangiapps

Hi there,I am Simon, a professional software developer with 4 years experience in web and mobile development.I have read and understood your requirements and would be glad to prepare the SRS document. Relevant Skills Thêm

₹25000 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27740 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
adisapsystem

HI, I have good experience in writing SRS and other technical documents. I have worked with CMM level 5 companies and have very good experience in document writing. Regards, Aditi Relevant Skills and Experience Busine Thêm

₹30000 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0