Đang Thực Hiện

Write a Technical Report

Write a review paper(Comp. Science & Engg.) for SCI journals

Kỹ năng: Viết kĩ thuật

Xem thêm: write technical report online, need write technical report, write technical report mobile, write technical report matlab, write technical report

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) BURDWAN, India

Mã Dự Án: #14865127

Đã trao cho:

naphuty

Proposed Milestones ₹4150 INR - On completion

₹4150 INR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹5408 cho công việc này

vmraghunath

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones ₹6666 INR - .

₹6666 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0