Đã Hủy

Write a Technical Report

Được trao cho:

naphuty

Proposed Milestones ₹4150 INR - On completion

₹4150 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.3

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹5408 cho công việc này

vmraghunath

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones ₹6666 INR - .

₹6666 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0