Đã Đóng

Phone line internet wire repair

Job Description:

Accidentally pulled out cable

Kĩ năng: Kĩ thuật viễn thông, Kĩ thuật điện, Local Job

Địa điểm: Bromsgrove, United Kingdom

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #35415812

2 freelancer chào giá trung bình £12/giờ cho công việc này

Marshal444

Hi there, I am an Electrical Engineer with long professional experiences. I am ready to help you for your issue. But, how can I help you online for wire repair?

£10 GBP / giờ
(9 Nhận xét)
4.4
mosessemudara

Hello Client, Kindly message me to further the discussion and to help you fix your pulled out cable. I look forward hearing from you.

£13 GBP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0